Huis & Auto

Maximale zekerheid voor uw kostbare bezittingen. De risico’s van brand, schade, diefstal en ongeval zijn nauwelijks te overzien. De premie wel. Verzeker ook uw aansprakelijkheid en die van uw huisgenoten. En verzeker de mensen die u in de auto meeneemt.

Te denken valt hierbij aan de volgende oplossingen:

• Woonhuisverzekering
• Inboedelverzekering
• Auto- en motorverzekering

Maar ook een uitvaartverzekering is vaak geen overbodige luxe. En één ding weet u zeker, deze polis gaat een keer uitkeren…