Huis & Auto

Maximale zekerheid voor uw kostbare bezittingen. De risicoa��s van brand, schade, diefstal en ongeval zijn nauwelijks te overzien. De premie wel. Verzeker ook uw aansprakelijkheid en die van uw huisgenoten. En verzeker de mensen die u in de auto meeneemt.

Te denken valt hierbij aan de volgende oplossingen:

a�? Woonhuisverzekering
a�?A�Inboedelverzekering
a�? Auto- en motorverzekering

Maar ook een uitvaartverzekering is vaak geen overbodige luxe. EnA�A�A�n ding weet u zeker, deze polis gaat een keer uitkeren…